Klimaatneutraal

18 December 2017

Klimaatneutraal

De voorbije zomer was prachtig. Tegelijk waren de hoge temperaturen een nieuwe waarschuwing over de klimaatverandering. Limburg heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Maar de uitstoot van broeikasgassen in onze provincie daalt nauwelijks. We moeten dus nú ingrijpen.

  • Limburg was ooit steenkoolpionier. Met GreenVille, EnergyVille en klimaatbedrijf Nuhma nemen we het voortouw in de omslag naar hernieuwbare energie en propere technologie. Van stoflong naar groene long.
  • Groen Limburg wil dat onze provincie weer voorloper in de klimaatkwestie wordt. Als voorbeeldregio organiseren we autoloze zondagen in Limburg, te beginnen met vijf per jaar.
  • Limburg krijgt een nieuwe gedeputeerde van Duurzaamheid. Haar of zijn bevoegdheid wordt een dwingende maat voor het beleid van de provincie.