Gelijke kansen

18 December 2017

Gelijke kansen

Het Limburggevoel: velen buiten Limburg benijden ons dat. Ze vinden Limburgers open en hartelijk. Maar misschien moeten we dat nog wel veel meer voor mekaar zijn. Te veel kinderen in Limburg groeien op in armoede.Te veel jongeren hebben geen diploma na het secundair onderwijs. Groen Limburg wil dat iedereen mee is.

  • Ook de stem van kwetsbare mensen moet tellen. Provinciale beslissingen krijgen een armoedetoets.
  • Limburg heeft nood aan een Strategisch Actieplan voor Onderwijs. Het geeft alle kinderen en jongeren gelijke kansen om hun talenten aan te spreken en minstens een diploma secundair onderwijs te behalen.
  • Meer Limburgse jongeren krijgen een duw in de rug om hoger onderwijs te volgen in een van onze hogescholen of aan de universiteit. Groen Limburg schaart zich achter de ambities van de Universiteit Hasselt om te groeien en uit te breiden.