Veilig bereikbaar

18 December 2017

Veilig bereikbaar

Ook in Limburg slibben de wegen dicht door het toenemend autoverkeer. Vervoersexperten geloven niet in nog meer en bredere wegen. Limburg heeft nood aan veilige fietsinfrastructuur en aan meer verbindingen per spoor en met de bus, binnen de provincie, in de euregio en met de rest van het land.

  • Limburg krijgt als aparte ‘vervoersregio’ een unieke kans om het aanbod van trein en bus te vergroten en te verbeteren. Samen met alle gemeenten moet de provincie deze kans met beide handen grijpen.
  • De aanzet tot een netwerk van fietssnelwegen in Limburg is er. Met de aanleg van fietssnelwegen moeten we nu naar een hogere versnelling schakelen.
  • Over de Noord-Zuidverbinding is een halve eeuw geredetwist. Groen Limburg wil meewerken om dit complexe dossier in een breed overleg klaar te maken voor uitvoering.