SALK Turbo

Inspiratielijst

Je zag het misschien al in Het Belang van Limburg: onder de welluidende naam 'SALK Turbo' zoekt de provincie naar nieuwe ideeën die de toekomst van Limburg moeten bepalen. Johnny, Barbara en Johan leverden via hun mandaat al input. De provincie contacteerde ook de burgemeesters. En tot 15 juli kan elke Limburger in maximum 500 tekens zijn of haar idee indienen. Bij deze lanceren we dus een warme oproep om een groen idee in te sturen. Zoek je inspiratie? Hier lijsten we in 500 tekens een aantal ideeën op.

  • Renoveren en energiezuinig maken van al onze gebouwen, zeker die waarin we wonen: dat lijkt mij de absolute prioriteit. Zo zorgen we voor slimme investeringen, tewerkstelling én via de energiefactuur een return op korte termijn. Goed voor de portemonnee van de mensen én voor het klimaat.
  • Onderwijs blijft een aandachtspunt in het Limburg van nu en dat van de toekomst. We moeten onze kinderen behoeden voor te vroege schooluitstap. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom zou ik onze leerkrachten in het basisonderwijs via nascholingen nog beter begeleiden en hen professionaliseren om proactief om te gaan met deze uitdagingen.
  • Aan de UHasselt leveren toponderzoekers dagelijks heel goed werk. Daar kunnen we veel meer mee doen. Het Limburg van de toekomst is trots op deze toppers en zet in op valorisatie van hun werk, zodat ze leiden tot meer maatschappelijke relevantie.
  • In Limburg is er nog veel ruimte om te ondernemen en dit hoeft zeker niet ten koste van het groen te gaan. Heel wat industriegebied wordt als reservegrond achtergehouden tot het juiste moment daar is om uit te breiden of te verkopen. Een actief activatiebeleid van deze gronden zorgt ervoor dat de industriegrond die daarvoor bestemd is ten volle benut wordt en er geen groen tevergeefs moet verdwijnen.
  • In Limburg is er nog veel ruimte om te ondernemen en dit hoeft zeker niet ten koste van het groen te gaan. Heel wat industriegebied wordt als onbruikbaar beschouwd omdat er nog geen nutsleidingen of wegen voorzien zijn. Voordat er groene ruimte wordt ingenomen, is het beter om in kaart te brengen waarom deze gronden niet gebruikt worden en de pijnpunten van nutsleidingen weg te werken. Zo hoeft er geen groen te verdwijnen.
  • Grijswater van de mijnen wordt door LRM opgepompt en in het kanaal geloosd. Een onderzoek moet uitwijzen of dit water kan gebruikt worden voor landbouwtoepassingen. Landbouwers mogen immers nog altijd gratis water onttrekken uit natuurlijke waterlopen. De droogte van de afgelopen zomers leert ons dat dit niet langer houdbaar is. Daarom moeten we dat grijswater onderzoeken en gebruiken als dat kan.
  • Lanceer proefprojecten rond lokale buurtzorg, zodat mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. In dit idee krijgen alle zorgbehoevenden in de buurt de zorg die ze nodig hebben. Denk aan initiatieven van aanbod, afstemming, samenwerking tussen alle partijen op het terrein, communicatie, informatie, ondersteuning van de mantelzorgers enzovoort. Een lokale buurtzorgregisseur zou de coördinatie kunnen verzorgen.
  • Versterk de eerstelijns gezondheidszorg door projecten te lanceren die hen verbindt met de ziekenhuisnetwerken. In Limburg is de logica van ziekenhuisnetwerken al doordrongen, dus kunnen we een stap vooruit door ook de eerste lijn in netwerken te organiseren. Zo linken we verschillende disciplines aan elkaar en worden ze toegankelijker.
  • Mantelzorgers leveren een ongelofelijke bijdrage aan onze sociale zekerheid. Toch kampen ze vaak met problemen rond statuten, voelen ze zich alleen en moeten ze alles zelf uitzoeken. Netwerken van mutualiteiten, gemeentebesturen en eerstelijnszorgers ondersteund en gecoördineerd door de provincie kunnen heel wat van deze problemen voorkomen en oplossen. 
  • Tijdens de coronacrisis herleefde de aandacht voor landbouw uit de korte keten. Die aandacht mogen we niet verloren laten gaan. Producten uit de korte keten zijn immers seizoensgebonden en hebben weinig voedselkilometers afgelegd. Ze zijn niet alleen lekker, maar ook bijzonder goed voor het klimaat. In het Limburg van de toekomst worden die korte ketens met elkaar in contact gebracht en verbonden, zodat het voor de consument toegankelijker wordt om rechtstreeks bij de boer te kopen.

Je idee indienen bij de provincie kan tot 15 juli via deze link.