Teken voor de toekomst van UHasselt.

De Vlaamse regering wil met een juridisch trucje de toekomstige uitbreiding van de Universiteit Hasselt beperken. Zo houdt ze de braindrain uit Limburg mee in stand.

In het Vlaams regeerakkoord werd opgenomen dat de Universiteit Hasselt vier nieuwe opleidingen zou krijgen: master verpleeg- en vroedkunde (studiedomein Geneeskunde), master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg (studiedomein Geneeskunde), master matriomics (studiedomein wetenschappen) en bachelor sociale wetenschappen (studiedomein Politieke en Sociale Wetenschappen). De Vlaamse regering zet nu de volgende stap en voorziet dit ook in een ontwerp van decreet. Tot zover het goede nieuws.

In het nieuwe Onderwijsdecreet worden immers de genoemde 'opleidingen' met naam ingeschreven, maar niet de studiedomeinen waartoe ze behoren. Dat is nochtans de regel. Door de studiedomeinen weg te laten, zal de UHasselt opnieuw langs het Vlaams Parlement moeten passeren om een nieuwe opleiding in zo’n studiedomein te kunnen aanbieden. Daardoor ligt de weg vrij om deze opleidingen keer op keer te weigeren.

De drie Limburgse ministers tellende regering slaat de bal grondig mis. Het aanbod aan jongeren die een studiekeuze maken, is essentieel om de braindrain naar de Vlaamse ruit Gent-Antwerpen-Leuven-Brussel tegen te gaan. Limburgse toppers die in Limburg blijven, komen de ontwikkeling van de provincie enkel ten goede. En niemand twijfelt aan die noodzaak in de volle heropstart na corona.

De zaak is nog niet verloren. Het decreet moet nog besproken worden in het Vlaams Parlement. Wij met Groen doen er alles aan om dit dossier ten goede te keren en roepen de andere Limburgse parlementsleden op om dit niet te laten gebeuren. Jullie ook? Zet onze oproep kracht bij en onderteken de petitie: 

129 signed so far. Help us get to 100!

Will you sign?

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.
30 people have signed the petition

Recent responses