Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Veilig bereikbaar

Ook in Limburg slibben de wegen dicht door het toenemend autoverkeer. Vervoersexperten geloven niet in nog meer en bredere wegen.
Limburg heeft nood aan veilige fietsinfrastructuur en aan meer verbindingen per spoor en met de bus, binnen de provincie, in de euregio en met de rest van het land.

Limburg krijgt als aparte ‘vervoersregio’ een unieke kans om het aanbod van trein en bus te vergroten en te verbeteren. Samen met alle gemeenten moet de provincie deze kans met beide handen grijpen. De aanzet tot een netwerk van fietssnelwegen in Limburg is er. Met de aanleg van fietssnelwegen moeten...

Lees Meer ›

Gelijke kansen

Het Limburggevoel: velen buiten Limburg benijden ons dat. Ze vinden Limburgers open en hartelijk. Maar misschien moeten we dat nog wel veel meer voor mekaar zijn. Te veel kinderen in Limburg groeien op in armoede.
Te veel jongeren hebben geen diploma na het secundair onderwijs. Groen Limburg wil dat iedereen mee is.

Ook de stem van kwetsbare mensen moet tellen. Provinciale beslissingen krijgen een armoedetoets. Limburg heeft nood aan een Strategisch Actieplan voor Onderwijs. Het geeft alle kinderen en jongeren gelijke kansen om hun talenten aan te spreken en minstens een diploma secundair onderwijs te behalen. Meer Limburgse jongeren krijgen een duw...

Lees Meer ›

Klimaatneutraal

De voorbije zomer was prachtig. Tegelijk waren de hoge temperaturen een nieuwe waarschuwing over de klimaatverandering. Limburg heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Maar de uitstoot van broeikasgassen in onze provincie daalt nauwelijks. We moeten dus nú ingrijpen.

Limburg was ooit steenkoolpionier. Met GreenVille, EnergyVille en klimaatbedrijf Nuhma nemen we het voortouw in de omslag naar hernieuwbare energie en propere technologie. Van stoflong naar groene long. Groen Limburg wil dat onze provincie weer voorloper in de klimaatkwestie wordt. Als voorbeeldregio organiseren we autoloze zondagen in Limburg, te beginnen...

Lees Meer ›