Samen in de bres voor biodiversiteit

 

Oktober was de maand van de biodiversiteit. Groen Plus organiseerde daarover in Kattevennen in Genk een driedaags congres. Met lezingen van onder meer Dirk Draulans en Ignace Schops, discussierondes rond deelthema’s en activiteiten in het groen, dompelden ze zich onder in het thema. Half oktober vond in China de COP15 plaats. De COP staat voor 'conferentie van partijen', het belangrijkste besluitvormende orgaan van het VN-biodiversiteitsverdrag dat 195 landen in 1992 ondertekenden.

​Dat we dringend moeten investeren in biodiversiteit, bewijzen de cijfers. 68% van de populaties zijn tussen 1970 en 2016 verdwenen. Wetenschappers voorspellen dat ten gevolge van de klimaatopwarming een vijfde van alle diersoorten tegen het einde van de eeuw verdwenen zullen zijn. Volgens het WWF moeten we om die trend te keren vooral investeren in natuurbehoud, de landbouw verduurzamen en minder vlees eten. 

"We moeten dringend meer investeren in biodiversiteit"

Ook in onze groene provincie moeten we actie ondernemen om het tij te keren. Zo is het voor Groen Limburg onbegrijpelijk dat er plannen op tafel gelegd worden die een leidingstraat dwars door ons Nationaal Park Hoge Kempen zou trekken. Of dat de overheid vervuilende bedrijven een hand boven het hoofd houdt in plaats van ons een gezonde leefomgeving te garanderen. Schadelijke pesticiden moeten er zowel voor professioneel als particulier gebruik uit. In plaats daarvan moeten we de natuur opnieuw meer ruimte geven, inzetten op natuurlijke vormen van landbouw en massaal veel waardevol bos aanplanten. Daar zal niet alleen onze biodiversiteit, maar ook onze gezondheid wel bij varen.